Wizyt: 11812

Prox

Oczyszczalnie ścieków

Telefon 71 718 34 24
Faks 71 348 81 24
E-mail biuro@prox.info.pl

Adres Parkowa 25 , 51-616 Wrocław

Biologiczne oczyszczalnie pracujące na bazie niskoobciążonego osadu czynnego służą do oczyszczania ścieków pochodzących z takich źródeł zanieczyszczeń, jak domy jednorodzinne, wielorodzinne, domy pomocy społecznej, pensjonaty, hotele, szkoły; swoje zastosowanie znajdują wszędzie tam, gdzie ścieki nie mogą być odprowadzane do kanalizacji publicznej, lub gdy wybudowanie takiej kanalizacji byłoby o wiele kosztowniejsze i trudniejsze z technicznego punktu widzenia

ZALETY

 • kompaktowe rozmiary, oczyszczalnia składa się z jednego zbiornika

 • pokrywa w kolorze zielonym, z zamknięciem na kluczyk (zabezpieczenie np. przed dziećmi)

 • możliwość rozbudowy o układ odwadniania osadu nadmiernego w workownicy

 • strefa akumulacji zabezpieczająca przed przepłukaniem oczyszczalni

CHARAKTERYSTYKA

Oczyszczalnie są dostarczane jako zbiornik spawany z polipropylenu (PP) z zabudowanym technologicznym wyposażeniem, przykryte pokrywą nie zamontowaną na stałe; proces oczyszczania opiera się na wykorzystaniu niskoobciążonego osadu czynnego oraz tlenowej stabilizacji osadu; pracują jako oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne; wyróżniają się wysoką efektywnością, stałością, odpornością na niesprzyjające warunki otoczenia i długą żywonością; oczyszczone ścieki można bezpośrednio wypuszczać do cieku wodnego, ewentualnie odprowadzić do studni chłonnej, lub wykorzystać do nawadniania

Legenda:

1. Dopływ
2. Kosz na skratki
3. Recyrkulacja w strefie denitryfikacyjnej
4. Denitryfikacja
5. Komora osadu czynnego – nitryfikacja
6. Elementy napowietrzające
7. Osadnik wtórny
8. Recyrkulacja osadu
9. Dmuchawa
10. Rozdzielacz powietrza
11. Akumulacja – wyrównanie nierównomiernego dopływu
12. Odpływ

 

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Słowacja

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna przez sieć dealerów

Gwarancja: 24 miesiące

Aprobaty i certyfikaty: produkt przydomowa oczyszczalnia ścieków AT 6÷30 posiada świadectwo zgodności CE i jest zgodny z europejską wytyczną 89/106/EEC o wyrobach budowlanych oraz z załącznikiem ZA EN 12566-3: 2006 Małe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM; produkt SX-P jest zgodny z przepisami ustawy Nr 90/1998 Dz. U. o produktach budowlanych z późn. zm., jeżeli jest zabudowany poprawnie oraz że produktu i jego produkcji dotyczy świadectwo techniczne nr TO – 07/0127-Z1/08

Usługi: kompletacje dostaw, dobór technologii oczyszczania w zależności od rodzaju ścieków, instalacje technologiczne z tworzyw sztucznych

Pozostała oferta:

 • oczyszczalnie kontenerowe SX-P

 • zbiorniki z tworzyw termoplastycznych PP, PE-HD, PVDF na indywidualne zapytanie

 • wanny galwaniczne

 • stacje neutralizacji ścieków przemysłowych

 • studzienki wodomierzowe

 • prasy komorowe

 • separatory lamelowe

Oczyszczalnie biologiczne AT i SX-P